Namaz Hakkında Bilgiler 1 2 3

0 66

Namaz hakkında bilgiler yazımız ile sizlerleyiz. İslam dini, Allah ile kul (insan) arasında hiçbir şefaatçinin varlığını –Allah-ü Teala dilemeksizin– kabul etmemekte ve insanlardan pratik bir ahlaki yaşam istemektedir. İslam dininin üzerine kurulduğu esaslardan biri olan namaz ibadeti bu gayeleri sağlamada muhteşemdir. Yani, yaratılış gayesi Allah’a kulluk olan insanoğlu hiçbir aracı olmadan Yaratıcısı ile namazlarında buluşmaktadır.

Namaz Hakkında Bilgiler 1

Namaz hakkında bilgiler vermek isteriz. Namaz, Sahabe-i Kiram’ın Hz.Peygamber’den (s.a.v) öğrendiği ilk ameli kulluk vazifelerinin başında gelmektedir. Allah-ü Teala kullarına nimetini tamamladıktan sonra –Asr-ı Saadet Medine döneminin son günlerinden itibaren– Müslümanlar İslam’ın tümüne (vahyin tüm öğretisi ve pratikleri) kıyamete kadar kavuşmuşken, İslam’ın Mekke döneminde İslam Dini’ni tebliğden, namazdan ve bazı ahlaki prensiplerden başka Müslümanların dinlerinin timsali amelleri mevcut değildir. Yani, Mekke Dönemi’nde Allah’a inanmanın adı, Allah’a kulluğun olmazsa olmazı ve iman ile küfür/şirk arasındaki en büyük engel/perde namazdır.

− İstekte bulunan biri, (muhakkak) gerçekleşecek olan bir azabı istedi.

− Kafirler için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur.

− (Bu azap) Yüce makamlar sahibi olan Allah’tandır.

− Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.

− Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret.

− Çünkü, gerçekten onlar, bunu uzak görüyorlar.

− Biz ise, onu pek yakın görüyoruz.

− Gökyüzünün erimiş maden gibi olacağı gün;

− Dağlar da (etrafa uçuşmuş) rengarenk yün gibi olacak.

− (Böyle bir günde) Hiçbir yakın dost bir yakın dostu sormaz.

− Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu-günahkar, o günün azabına karşılık olmak üzere, oğullarını fidye olarak vermek ister;

− Kendi eşini ve kardeşini,

− Ve onu barındıran aşiretini de;

− Yeryüzünde bulunanların tümünü (verse de); sonra bir kurtulsa.

− Hayır; (hiçbiri kabul edilmez). Doğrusu o (cehennem), cayır cayır yanmakta olan ateştir:

− Başın derisini kavurup-soyar.

− Yüz çevirip arkasını döneni çağırır-durur.

− (Durmaksızın mal ve servet) Toplayıp bir yerde (üst üste) yığmakta olanı.

− Gerçekten, insan, ‘bencil ve haris’ olarak yaratıldı.

− Kendisine bir şer (kötülük) dokunduğu zaman feryadı basar.

− Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur (veya cimrilik eder).

− Ancak namaz kılanlar hariç;

− Ki onlar, namazlarında süreklidirler.

− Ve onların mallarında belirli bir hak vardır:

− Yoksul ve yoksun olan(lar)için.

− Onlar, din gününü tasdik etmektedirler.

− Rablerinin azabına karşı (daimi) bir korku duymaktadırlar.

− Şüphesiz Rablerinin azabından emin olunamaz.

− Ve onlar, ırzlarını (ferç) korurlar;

− Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar.

− Fakat bunun ötesini arayanlar, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir.

− (Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiyen) riayet edenlerdir.

− Şahitliklerinde dosdoğru davrananlardır.

− Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır.

− İşte onlar, cennetler içinde ağırlananlardır.

− Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki, boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar.

− Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.

− Onlardan her biri, nimetlerle donatılmış cennete gireceğini mi umuyor (tamah ediyor)?

− Hayır; doğrusu Biz onları bildikleri şeyden yarattık.

− Artık, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim; Biz gerçekten güç yetireniz;

− Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarına getirip-değiştirmeye. Üstelik Bizim önümüze geçilemez.

− Şu halde sen, kendilerine vadedilen (azap) günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak; dalıp-oynasınlar, oyalansınlar.

− Kabirlerinden koşarcasına çıkarılacakları gün, sanki onlar dikili birşeye yönelmiş gibidirler.

− Gözleri ‘korkudan ve dehşetten düşük’ yüzlerini de bir zillet kaplamış; işte bu, kendilerine vadedilmekte olan (kıyamet ve azap) günüdür (Mearic Suresi).

Namaz Konusunda Bilgiler 2

Asr-ı Saadet’te Müslümanları şirkin kirinden temizleyen namaz, diğer insanlar kendilerini (inananları) inançlarından dolayı terk ettiği zaman da Allah’a inananlara imanın lezzetini yaşatmıştır. Bu durum ise açıkça ortaya koymaktadır ki; ister şirkten uzaklaşmak olsun ister imana sarılmak, her ikisi de namazla başlamakta ve namazla bitmektedir.

Namaz Hakkında Bilgiler

Yani, namaz Allah’a kulluğun temelidir. Buna mukabil, namazın terk edilmesi veya insanların namazdan beklentilerinin kalmaması (namaz bilincinin yitirilmesi ve namazın fonksiyonelliğini kaybetmesi) ise toplumlar için birer felaket olmuştur. Zira, toplumlar Allah’a isyana namazı terk etmekle başlamışlardır.

− Müminler gerçekten felah bulmuştur;

− Onlar namazlarında hûşû içinde olanlardır;

− Onlar, ‘tümüyle boş’ şeylerden yüz çevirenlerdir;

− Onlar, zekata ilişkin (söz ve görevlerini mutlaka) yerine getirenlerdir;

− Ve onlar ırzlarını koruyanlardır;

− Ancak eşleri ya da sağ ellerinin sahip olduklarına karşı (tutumları) hariç; bu konuda kınanmış değillerdir.

− Fakat kim bundan ötesini ararsa, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir.

− (Yine) Onlar, emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir.

− Onlar, namazlarını da (titizlikle) koruyanlardır.

− İşte (yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine) varis olacak onlardır.

− Ki onlar Firdevs (cennetlerin)e de varis olacaklardır; içinde de ebedi olarak kalacaklardır (Müminun Suresi, 1-11).

Namaz Hakkında Diğer Bilgiler 3

Namaz hakkında bilgiler ayrıca şu şekildedir. Şirkten kurtulmuş ve imana sarılmış bir Mümin hayatının tamamını da namazla imar etmeye gayret etmektedir. Namazla birlikte Müslüman için hayattaki taşlar yerlerine oturmaya başlamakta, kul Rabbi ile buluşmakta ve hayatında anlamsız görünen şeyler anlam kazanmaktadır.

Iyad’ın Şifa’sındaki bir rivayete göre, bir gün Ali (r.a) Hz.Peygamber’e (s.a.v) genel tutumu konusunda soru sordu, bunun üzerine şu cevabı verdi:

− Bilgi (veya anlayış) sermayemdir,

− Akıl (veya zeka) dinimin temelidir,

− Sevgi dayanağımdır,

− Arzu bineğimdir,

− Allah’ı hatırlamak yoldaşımdır,

− Güven hazinemdir, kaygı arkadaşımdır,

− İlim silahımdır,

− Sabır hırkamdır,

− Memnunluk ganimetimdir,

− Tevazu (veya alçakgönüllülük) övüncümdür,

− Zevklere sırt çevirme mesleğimdir,

− Doğruluk aracımdır,

− İtaat iftiharımdır,

− Mücadele alışkanlığımdır ve

− Gözümün aydınlığı (veya benim en çok hoşuma giden şey) ise namazdır (İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah).

Allah’a inanan –inanmayan her insan için dünya hayatı bir meşakkat evidir, Hz.Peygamber (s.a.v) de bu hanenin en güzel misafiri. O’nun (s.a.v) hayatı her insanın gözleri önündedir ve herkes şahittir ki Hz.Peygamber (s.a.v) hayatı boyunca Allah’ın dinini insanlara ulaştırmak için emsali görülmemiş bir gayret göstermiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz.Muhammed (s.a.v) ise hayatındaki namazı bize şu şekilde öğütlemiştir:

Ashap’tan Huzâ’alı birinin rivâyet ettiğine göre, bir gün: “Keşke (yatsı) namazımı kılıp da istirahat etseydim” diye temennide bulunmuştu. Kendisini bu sözü sebebiyle ayıpladılar. Onlara şu cevabı verdi: “Ben Rasulullah’ın (s.a.v) şöyle söylediğini işittim: “Ey Bilal, ikamet oku da bizi rahatlat!” (Kutub-i Sitte, 3079).

Namaz hakkında bilgiler bu şekilde idi. Elbette eksik olduğumuz noktalarımız olabilir. Araştırmanız, daha geniş kapsamlı bilgiler edinmenize yardımcı olacaktır. Farklı kaynaklara da göz atabilirsiniz. Ayrıca sitemizin dini bilgiler kısmını da inceleyebilirsiniz. Selamünaleyküm…

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.